WalutaPLNDostawaPolskaJęzykGunfire PolskaGunfire in EnglishGunfire en FranceGunfire en EspañaGunfire ​​in NederlandGunfire in Czech

Kod rabatowy CALLMEDADDY15 - regulamin promocji

§1

1. Celem promocji pod nazwą „CALLMEDADDY15" jest sprzedaż rabatowa towarów sklepu Gunfire.

2. Organizatorem akcji promocyjnej, zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu promocją, jest firma Infinity Fund z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza, 42-46, 51-162 Wrocław, zwana dalej Organizatorem.

 

§2

1. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Promocja jest wprowadzona do sklepu internetowego www.gunfire.com od dnia 21.06.2024 od godziny 13:00 do dnia 23.06.2024 do godziny 23:59.

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kodami rabatowymi oraz rabatami (za wyjątkiem promocji, których regulamin jasno świadczy o możliwości łączenia się z innymi promocjami).

4. Promocja nie działa na produkty oznaczone etykietą Nowość, Promocja.

 

§3

W Promocji nie mogą uczestniczyć klienci hurtowi.

 

§4

Uczestnikiem Promocji staje się osoba, która spełni warunki określone w punkcie 1 paragrafu 2 niniejszego Regulaminu i w której przypadku nie zachodzą przesłanki określone w §3 niniejszego Regulaminu.

 

§5

1. W Promocji biorą udział wyłącznie nieprzecenione, wybrane przez Organizatora produkty, dostępne na stronie internetowej wskazanej przez Organizatora.

2. Promocja polega na obniżeniu cen wybranych towarów o maksymalnie 15% po użyciu kodu rabatowego CALLMEDADDY15.

 

§6
Organizator w sytuacji wyczerpania zapasów zastrzega sobie prawo zakończenia akcji promocyjnej przed terminem.

pixel