WalutaPLNDostawaPolskaJęzykGunfire PolskaGunfire in EnglishGunfire en FranceGunfire en EspañaGunfire ​​in NederlandGunfire in Czech

Regulamin promocji Christmas Sale

Regulamin akcji promocyjnej:    

§1

1. Celem promocji pod nazwą "Christmas Sale" jest sprzedaż wybranych towarów w promocyjnej cenie za pośrednictwem sklepu działającego na platformie internetowej www.gunfire.com

2. Organizatorem akcji promocyjnej, zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu promocją, jest firma GF Corp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza, 42-46, 51-162 Wrocław, zwana dalej Organizatorem.    

§2

1. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi i dotyczy wyłącznie wybranych produktów.

2. Promocja jest wprowadzona do sklepu internetowego www.gunfire.com począwszy od dnia 11.12.2018 od godziny 09:00 do dnia 18.12.2018 do godziny 09:00.

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami (za wyjątkiem promocji, których regulamin jasno świadczy o możliwości łączenia się z innymi promocjami).

4. Kod oraz przypisany do niego rabat na wybrane produkty zmieniają się każdego dnia:  

Dnia 11.12.2018 rabat na wybrane produkty w sklepie Gunfire.com wynosi o 30%

Dnia 12.12.2018 rabat na wybrane produkty w sklepie Gunfire.com wynosi o 29%

Dnia 13.12.2018 rabat na wybrane produkty w sklepie Gunfire.com wynosi o 28%

Dnia 14.12.2018 rabat na wybrane produkty w sklepie Gunfire.com wynosi o 27%

Dnia 15.12.2018 rabat na wybrane produkty w sklepie Gunfire.com wynosi o 26%

Dnia 16.12.2018 rabat na wybrane produkty w sklepie Gunfire.com wynosi o 25%

Dnia 17.12.2018 rabat na wybrane produkty w sklepie Gunfire.com wynosi o 24%

Dnia 18.12.2018 rabat na wybrane produkty w sklepie Gunfire.com wynosi o 23%

5. Poszczególnego kody rabatowe są aktywne przez 24 godziny rozpoczynając od dnia 11.12.2018.  

 

§3

W Promocji nie mogą uczestniczyć:

a) pracownicy Organizatora,

b) inne osoby związane bezpośrednio lub pośrednio z przygotowaniem i prowadzeniem Promocji,

c) małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w punktach a i b,

d) Klienci hurtowi,

e) Klienci uczestniczący w promocji "Razem do celu"; traktowani są oni jako klienci indywidualni.

 

§4

1. W Promocji biorą udział wyłącznie wybrane przez organizatora produkty, dostępne na stronie internetowej www.gunfire.com. Przy przecenionych produktach zostanie wskazana kwota udzielonego rabatu.

2. W trakcie trwania promocji obniżone zostają ceny wybranych towarów o maksymalnie 30% od wartości pierwotnej ceny produktu.

3. W czasie trwania promocji "Christmas Sale" program lojalnościowy funkcjonuje bez zmian.

4. Rabat wynikający z niniejszej Promocji nie łączy się z innymi rabatami wynikającymi z innych promocji, kart stałego Klienta i tym podobnych. Teamy airsoftowe zachowują swój rabat jeśli jest on wyższy niż suma rabatów w promocji "Christmas Sale"; jeśli jest on niższy - naliczone zostaną ceny z aktualnej promocji.

 

§5

Organizator w sytuacji wyczerpania zapasów zastrzega sobie prawo zakończenia akcji promocyjnej przed terminem.    

pixel