WalutaPLNDostawaPolskaJęzykGunfire PolskaGunfire in EnglishGunfire en FranceGunfire en EspañaGunfire ​​in NederlandGunfire in Czech

Regulamin promocji CYBER18

§1

1. Celem promocji pod nazwą „CYBER18” jest sprzedaż w produktów w sklepie internetowym Gunfire.com w rabatowych cenach.

2. Organizatorem sprzedaży rabatowej, zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu promocją, jest firma GF Corp spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza, 42-46, 51-162 Wrocław, zwana dalej Organizatorem.

 

§2

1. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej.

2. Promocja obowiązywać będzie w okresie od dnia 28.11.2018 od godziny 10:00 i trwać będzie do dnia 2.12.2018 do godziny 23:59.

3. Organizator promocji zastrzega prawo wcześniejszego zakończenia promocji w przypadku wyczerpania stanów magazynowych.  

 

§3

W PROMOCJI NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ:

a) pracownicy Organizatora,

b) inne osoby związane bezpośrednio lub pośrednio z przygotowaniem i prowadzeniem Promocji,

c) małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w punktach a i b,

d) Klienci hurtowi,

e) Klienci uczestniczący w promocji "Razem do celu"; traktowani są oni jako klienci indywidualni.

 

§4

1. W Promocji biorą udział wyłącznie wybrane przez organizatora produkty, dostępne na stronie internetowej wskazanej przez organizatora. Przy przecenionych produktach zostanie wskazana kwota udzielonego rabatu.

2. W czasie trwania promocji "CYBER18" program lojalnościowy funkcjonuje bez zmian.

3. Promocja polega na obniżeniu cen wybranego asortymentu sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.gunfire.com do 10%.

4. Rabat wynikający z niniejszej Promocji łączy się jedynie z promocją "Cyber Madness", rabat nie łączy się z innymi rabatami wynikającymi z innych promocji, kart stałego Klienta i tym podobnych. Teamy airsoftowe zachowują swój rabat jeśli jest on wyższy niż suma rabatów w promocji "CYBER18"; jeśli jest on niższy - naliczone zostaną ceny z aktualnej promocji.

pixel