MěnaDodávkaPolskoJazykGunfire PolskaGunfire in EnglishGunfire en FranceGunfire en EspañaGunfire ​​in NederlandGunfire in Czech

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Tyto obchodní podmínky definují obecná nařízení, pravidla a způsob prodeje společností Infinity Fund společnost s ručením omezeným komanditní společnost ve Wroclawi, prostřednictvím internetového obchodu gunfire.com (dále jen: „ internetový obchod”) a definují pravidla a nařízení z ustanovení společnosti Infinity Fund společnost s ručením omezeným komanditní společnost se sídlem ve Wroclawi bezplatné elektronické služby. 2. Infinity Fund společnost s ručením omezeným komanditní společnost se sídlem ve Wroclawi upozorňuje, že veškeré zboží prodávané v internetovém obchodě je určeno pro zábavu (např. taktické hry) a sběratelské účely.

§ 1 Definice

1. Pracovní dny - se rozumějí dny v týdnu od pondělí do pátku, kromě státních svátků.

2. Doručení - znamená skutečný akt doručení zboží uvedeného v objednávce prodávajícím zákazníkovi prostřednictvím dodavatele zboží.

3. Dodavatel - znamená subjekt, se kterým prodávající spolupracuje v souvislosti s dodáním zboží.

4. Heslo - řetězec písmen, číslic nebo jiných znaků zvolených zákazníkem při registraci v internetovém obchodě, sloužící k zajištění přístupu k zákaznickému účtu v internetovém obchodě.

5. Zákazník - znamená:

(1) fyzickou osobu s alespoň omezenou způsobilostí k právním úkonům; nebo;

(2) jednání oprávněné právnické osoby; nebo;

(3) organizační jednotku bez právní subjektivity, u které zákon uznává způsobilost k právním úkonům;

Pokud je zákazníkem fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, zavazuje se získat právně účinný souhlas svého statutárního zástupce k uzavření smlouvy o poskytování služeb / kupní smlouvy a tento souhlas předložit na každou žádost prodávajícího a v zásadě Kupní smlouvy uzavřené jako součást internetového obchodu jsou smlouvy běžně uzavírané v drobných každodenních záležitostech.

6. Spotřebitel - znamená fyzickou osobu, která provádí právní transakci s podnikatelem, která nesouvisí přímo s jeho obchodní nebo profesní činností.

7. Zákaznický účet - znamená individuální panel pro každého zákazníka, spuštěný prodávajícím jeho jménem poté, co se zákazník zaregistroval a uzavřel smlouvu o poskytování služby zákaznický účet.

8. Přihlašovací jméno - individuální identifikace zákazníka, kterou určí, sestávající z řetězce písmen, číslic nebo jiných znaků, požadovaná společně s heslem pro zřízení zákaznického účtu v internetovém obchodě. Přihlašovací jméno je správná e-mailová adresa zákazníka.

9. Podnikatel - znamená fyzickou osobu, právnickou osobu nebo organizační složku, která není právnickou osobou, jíž zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, provozuje svým jménem obchodní nebo profesní činnost a provádí právní úkon přímo související s jejím podnikáním nebo profesí aktivitou.

10. Obchodní podmínky - znamená tyto obchodní podmínky.

11. Registrace - znamená skutečný akt provedený způsobem uvedeným v obchodních podmínkách, který je nezbytný k tomu, aby zákazník mohl využívat všechny funkce internetového obchodu.

12. Místo osobních odběrů - znamená místo vyzvednutí balíků objednaných nagunfire.com, na adrese: Gunfire, ul. Jana Długosza 42-46 Wrocław.

13. Prodávající - znamená Infinity Fund společnost s ručením omezeným komanditní společnost se sídlem ve Wroclawi na ul. Jana Długosza 42-46, zapsaná v Registru podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Wrocław-Fabryczna, VI obchodní divize Národního soudního rejstříku pod číslem 0000562916, NIP: 8952046284; e-mail: bok@gunfire.pl

14. Zboží - znamená produkt představený Prodávajícím prostřednictvím internetových stránek obchodu, který může být předmětem kupní smlouvy.p>

 

§ 2 Obecná ustanovení a využívání internetového obchodu

1.Všechna práva k internetovému obchodu, včetně ochrany autorských práv, práva duševního vlastnictví na jeho název, jeho internetovou doménu, webovou stránku obchodu, jakož i na vzorce, formuláře, loga zveřejněná na webových stránkách obchodu (kromě log a fotografií uvedených na webové stránkách obchodu za účelem prezentace zboží, jehož autorská práva patří třetím stranám) patří prodávajícímu a jejich použití může probíhat pouze způsobem stanoveným a v souladu s obchodními podmínkami a s písemným souhlasem prodávajícího.

2. Aby bylo možné provést objednávku v internetovém obchodě prostřednictvím webových stránek obchodu a pro využívání služeb poskytovaných elektronicky prostřednictvím webových stránek obchodu, je nutné, aby měl zákazník aktivní e-mailový účet.

3. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nezákonný obsah a používání zákazníkem internetového obchodu, webových stránek obchodu nebo bezplatných služeb poskytovaných prodávajícím způsobem, který je v rozporu se zákonem, slušností nebo porušuje osobní práva třetích stran.

 

§ 3 Vytvoření účtu

1. Za účelem vytvoření zákaznického účtu je zákazník povinen provést bezplatnou registraci (vytvoření účtu).

2. Registrace není nutná k zadání objednávky v internetovém obchodě.

3. Za účelem registrace by měl zákazník vyplnit registrační formulář poskytovaný prodávajícím na webových stránkách obchodu a odeslat vyplněný registrační formulář elektronicky prodávajícímu výběrem příslušné funkce v registračním formuláři. Během registrace si zákazník nastaví individuální heslo.

4. Při vyplňování registračního formuláře má zákazník možnost a je povinen si přečíst obchodní podmínky a přijmout jejich obsah označením příslušného pole ve formuláři.

5. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží zákazník neprodleně na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři potvrzení registrace prodávajícím. V tuto chvíli je uzavřena smlouva o elektronickém poskytování služby zákaznického účtu a zákazník získává možnost přístupu k zákaznickému účtu a provádění změn v údajích poskytnutých během registrace.

 

 

§ 4 Zadávání objednávek

 

1. Informace obsažené na webových stránkách obchodu nepředstavují nabídku prodávajícího ve smyslu občanského zákoníku, ale pouze výzvu zákazníkům k podání nabídek k uzavření kupní smlouvy.

2. Zákazník může zadávat objednávky v internetovém obchodě prostřednictvím webových stránek internetového obchodu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

3. Zákazník zadávající objednávku prostřednictvím webových stránek obchodu dokončí objednávku výběrem zboží, o které má zájem. Zboží je do objednávky přidáno výběrem tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“ pod daným zbožím zobrazeným na webových stránkách obchodu. Po dokončení celé objednávky a uvedení způsobu doručení a způsobu platby v „KOŠÍKU“ zákazník zadá objednávku odesláním objednávkového formuláře prodávajícímu, přičemž na webových stránkách obchodu klikne na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ ZAPLATIT“. Pokaždé před odesláním objednávky prodávajícímu je zákazník informován o celkové ceně za vybrané zboží a doručení a také o všech dodatečných nákladech, které je povinen vynaložit v souvislosti s kupní smlouvou.

4. Odesláním objednávky zákazník předloží prodávajícímu nabídku na uzavření smlouvy o nákupu zboží, které je předmětem objednávky. Po odeslání objednávky prodávající odešle potvrzení o jejím odeslání na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.

5. Poté, po potvrzení objednávky, prodávající odešle informaci o přijetí objednávky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem. Informací o přijetí objednávky k realizaci je prohlášení prodávajícího o přijetí nabídky uvedené v §4 odst. 4 výše a po jeho obdržení zákazníkem je uzavřena kupní smlouva.

6. Po uzavření kupní smlouvy prodávající potvrdí zákazníkovi své podmínky zasláním na e-mailovou adresu zákazníka nebo písemně na adresu uvedenou zákazníkem při registraci nebo zadávání objednávky.

 

§ 5 Platby

 

1. Ceny na internetových stránkách obchodu umístěné vedle daného produktu jsou ceny brutto a neobsahují informace o nákladech na doručení a jakýchkoli dalších nákladech, které bude zákazník povinen vynaložit v souvislosti s kupní smlouvou, o které zákazník bude informován při výběru způsobu dodání při zadání objednávky.

2. Informace o platebních metodách za zadané objednávky jsou k dispozici na internetových stránkách obchodu. Zákazník má právo vybrat si jakýkoli způsob platby z platebních metod nabízených obchodem.

3. Zákazník je na internetové stránce obchodu vždy prodávajícím informován o datu, kdy je povinen provést platbu za objednávku ve výši vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

 

§ 6 Doručení

 

1. Prodávající provádí doručení na území Evropské unie, Švýcarska, Norska a Spojeného království, ale doručení do Spojeného království je možné pouze v případě, že zákazník zadá objednávku zboží s hodnotou převyšující 135 GBP. Při určování, zda je hodnota zboží zahrnutého v objednávce vyšší než 135 GBP, náklady na dodání a pojištění, jakož i veškeré daně a poplatky související s uzavřením a plněním smlouvy o prodeji tohoto zboží nejsou brány v úvahu.

2. Prodávající je povinen dodat zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bez závad.

3. Prodávající zveřejňuje informace o počtu pracovních dnů potřebných pro doručení a vyřízení objednávky na internetových stránkách obchodu.

4. Dodání zboží se provádí na adresu uvedenou zákazníkem v objednávkovém formuláři, a pokud je zvolen InPost Paczkomaty spółka z oo, jako dodavatel, doručovací adresou bude adresa skříňky na balíky zvolená zákazníkem při zadávání objednávky.

V případě výběru společnosti Ruch S.A. se sídlem ve Varšavě jako dodavatele, dodací adresa bude adresa prodejního místa vybraného zákazníkem v době objednávky.

5. V den odeslání zboží zákazníkovi (pokud nebyla zvolena možnost osobního odběru zboží) je na e-mailovou adresu zákazníka zaslána informace potvrzující zásilku prodávajícím.

6. Zákazník prověří dodaný balík včas a způsobem přijatým pro balíčky daného typu. V případě ztráty nebo poškození zásilky má zákazník právo požádat zaměstnance dodavatele o sepsání příslušného protokolu.

7. Zákazník si může objednané zboží vyzvednout osobně. Vyzvednutí je možné na odběrném místě v pracovní dny, v otevírací době uvedené na internetových stránkách obchodu, po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě s prodávajícím ohledně data vyzvednutí.

8. Prodávající v souladu s vůlí zákazníka připojí k zásilce, která je předmětem doručení, stvrzenku nebo fakturu, která se vztahuje na dodané zboží.

 

§ 7 Záruka

 

1. Prodávající poskytuje dodání zboží bez fyzických a právních vad. Prodávající je odpovědný zákazníkovi, pokud má výrobek vadu (záruka).

2. Pokud má zboží vadu, může zákazník:

a) podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, pokud prodávající neprodleně a bez zbytečných obtíží zákazníkovi nevymění vadný výrobek za výrobek bez vad nebo vadu odstraní.

Toto omezení neplatí, pokud byl výrobek již vyměněn nebo opraven prodávajícím nebo prodávající nesplnil povinnost vyměnit výrobek za bezzávadný nebo odstranit vady.

b) požadovat výměnu vadného výrobku za výrobek bez vad nebo odstranění vady. Prodávající je povinen vyměnit vadný výrobek za výrobek bez vad nebo vadu odstranit v přiměřené době bez zbytečného obtěžování zákazníka.

Prodávající může odmítnout vyhovět požadavku zákazníka, pokud není možné uvést vadné zboží do souladu s kupní smlouvou způsobem zvoleným zákazníkem nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s druhým možným způsobem souladu s kupní smlouvou. Náklady na opravu nebo výměnu nese prodávající.

3. Zákazník, který uplatňuje práva vyplývající ze záruky, je povinen doručit vadné zboží na adresu prodávajícího. V případě zákazníka, který je spotřebitelem, náklady na doručení hradí prodávající.

4. Právo požadovat výměnu vadného výrobku za výrobek bez vad, uvedené v tomto odstavci, se nevztahuje v případě prefabrikovaného zboží, vyrobeného podle specifikací zákazníka nebo sloužícího k uspokojení jeho individuálních potřeb.

 

§ 8 Reklamace

 

1. Jakékoli reklamace související se zbožím nebo realizací kupní smlouvy může zákazník zaslat písemně na adresu prodávajícího.

2. Prodávající do 14 dnů ode dne žádosti obsahující reklamaci odpoví na reklamaci zboží nebo na reklamaci související s plněním kupní smlouvy předložené zákazníkem.

3. Prodávající odpovídá ze záruku, pokud do dvou let ode dne doručení zboží zákazníkovi zjistí vadu. Nárok na odstranění vady nebo výměnu produktu za výrobek bez vad uplyne po uplynutí jednoho roku, tato doba však nesmí skončit před uplynutím výše uvedené lhůty.

 

§ 9 Odstoupení od kupní smlouvy

 

1. Zákazník, který je spotřebitelem a který uzavřel kupní smlouvu, může do 14 dnů od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez vynaložení jakýchkoli jiných nákladů, než jaké stanoví zákon. Na právo na odstoupení od smlouvy nemá spotřebitel nárok v případech uvedených v ustanoveních obecně platných zákonů, a to i v případě prefabrikátů, vyrobených podle specifikací zákazníka nebo sloužících k uspokojení jeho individuálních potřeb.

2. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od okamžiku, kdy spotřebitel převzal zboží. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy předložením prohlášení o odstoupení prodávajícímu. Toto prohlášení lze podat například písemně na adresu prodávajícího, a to elektronickou poštou na adresu prodávajícího. Prohlášení lze podat na formuláři, jehož vzor vystavil prodávající na webových stránkách obchodu na následující adrese: Vrácení zboží a reklamace. Ke splnění lhůty stačí zaslat prohlášení před jejím vypršením. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí formuláře spotřebiteli.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se považuje za neplatnou.

4. Pokud spotřebitel podal prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy dříve, než prodávající přijal jeho nabídku, nabídka přestává být závazná.

5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, vrátit všechny jím provedené platby, včetně nákladů na dodání zboží spotřebiteli. Prodávající může zadržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud nebude zboží vráceno nebo dokud spotřebitel nepředloží důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

6. Pokud spotřebitel využívající právo na odstoupení od smlouvy zvolil jiný způsob dodání zboží, než je nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím, prodávající není povinen vrátit dodatečné náklady, které spotřebiteli vznikly.

7. Spotřebitel je povinen vrátit zboží prodávajícímu okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od kupní smlouvy. K dodržení lhůty stačí vrátit zboží na adresu Logbox, Al. prezidenta Gabriela Narutowicza 20, Panattoni Airport Park Wrocław, 54-615 Wrocław (POLSKO) před uplynutím tohoto termínu.

8. V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník, který je spotřebitelem, pouze přímé náklady na vrácení zboží.

9. Pokud zboží vzhledem ke své povaze nelze normálně vrátit poštou, informuje prodávající spotřebitele o nákladech na vrácení zboží na internetových stránkách obchodu.

10. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty výrobku v důsledku jeho používání způsobem, který překračuje rámec toho, co je nezbytné k určení povahy, vlastností a fungování zboží.

11. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení zboží, který pro něj nepředstavuje žádné náklady.

 

§ 10 Ověřování zákaznických recenzí

 

1. Ověřování recenzí zákazníků v obchodě gunfire.com provádí kancelář zákaznických služeb každý týden.

2. Základním kritériem pro přijetí a zveřejnění recenze zákazníka na produkt v obchodě gunfire.com je jeho nákup.

3. Ověření nákupu se provádí kontrolou, zda produkt, ke kterému se recenze vztahuje, byl zakoupen z účtu zákazníka, který recenzi vydává.

4. Zákaznické recenze, které nejsou potvrzeny nákupem z účtu obchodu gunfire.com, jsou odmítnuty a smazány.

5. U archivovaných stanovisek z období před zavedením ustanovení Omnibus zůstávají nepotvrzená stanoviska na webových stránkách, ale jsou označena jako nepotvrzená stanoviska.

6. Názory zákazníků potvrzené nákupem jsou označeny jako Názor potvrzený nákupem.

7. Recenze obsahující slova a symboly, které jsou obecně považovány za zakázané, včetně vulgárních výrazů, jsou odmítnuty nebo upraveny tak, aby byla zakázaná slova odstraněna.

8. Zpětná vazba považovaná za spam je odmítnuta a smazána.

 

§ 10 Bezplatné služby

 

1. Prodávající odpovídá za neplnění nebo nesprávné plnění smlouvy, ale v případě smluv uzavřených se zákazníky, kteří jsou podnikateli, odpovídá prodávající pouze v případě úmyslného poškození a v mezích skutečných ztrát vzniklých zákazníkovi, který je podnikatelem.

2. Obsah těchto obchodních podmínek lze zaznamenat tiskem, uložením na disk nebo stažením kdykoli z webových stránek obchodu.

3. V případě sporu vzniklého na základě uzavřené kupní smlouvy se strany budou snažit vyřešit záležitost smírně. Rozhodným právem pro řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z těchto předpisů je polské právo.

4. Prodávající informuje zákazníka, který je spotřebitelem, o možnosti využití postupů mimosoudního vyřizování reklamace a nápravy. Pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na úřadech nebo na webových stránkách subjektů oprávněných k mimosoudnímu řešení sporů. Mohou to být zejména ombudsmani spotřebitelů nebo zemské inspektoráty obchodní inspekce, jejichž seznam je k dispozici na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele. Prodávající informuje, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ existuje online platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma RSO). Tuto platformu nemůže používat zákazník, bez ohledu na jeho status spotřebitele, který zadá objednávku s doručením do Velké Británie.

5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky. Všechny objednávky přijaté prodávajícím k provedení před datem vstupu nových nařízení v platnost jsou realizovány na základě obchodních podmínek platných v den zadání objednávky zákazníkem. Dodatek k předpisům vstupuje v platnost do 7 dnů ode dne zveřejnění na webových stránkách obchodu. Prodávající bude informovat zákazníka 7 dní před vstupem nových nařízení v platnost o změně obchodních podmínek prostřednictvím e-mailové zprávy obsahující odkaz na text upravených obchodních podmínek. Pokud zákazník nový obsah obchodních podmínek neakceptuje, je povinen na tuto skutečnost upozornit prodávajícího, což má za následek ukončení smlouvy při vstupu nového obsahu obchodních podmínek v platnost.

6. Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.01.2023.

Záleží nám na vašem soukromí Tento obchod používá k poskytování služeb soubory cookie v souladu s našimi [Zásadami používání souborů cookie](https://gunfire.com/cs/about/zasady-cookies-195.html). V prohlížeči můžete nastavit podmínky pro ukládání souborů cookie nebo přístup k nim.
Close
pixel